Usilujeme o inkluzivní a různorodou občanskou společnost!

Síťujeme

Poskytujeme platformu pro propojování, sdílení know-how a vzájemnou podporu mezi různými aktéry občanské společnosti

Budujeme mosty

Pořádáme akce, semináře a školení s cílem podporovat interkulturní otevřenost a usnadňovat občanskou participaci pro vícejazyčné obyvatele Prahy s migračním původem

Rozvíjíme partnerství

Podporujeme spolupráci mezi organizacemi občanské společnosti, občanskými iniciativami a institucemi s cílem budovat inkluzivní komunitu. Úzce spolupracujeme s pražským magistrátem a dalšími institucemi 

Vzděláváme

Poskytujeme vzdělání, poradenství a mentoring s cílem pomoci jednotlivcům a skupinám získat kompetence a dovednosti nezbytné pro občanskou participaci

Věděli jste, že jeden ze čtyř obyvatel Prahy má migrační původ? Přišel odjinud, z jiného města, z jiné země? To je téměř 350 000 lidí! Můžete to být Vy, Váš kamarád, prodavač z vedlejšího obchodu nebo Vaš soused. Pomozte nám vytvořit živou místní komunitu, která je otevřena všem.

V našem rychle se měnícím městě by měl mít každý právo formovat veřejný prostor a podílet se na řešení veřejných témat, které se jich také dotýkají, bez ohledu na svůj původ nebo jazyk, kterým hovoří. Právě proto se snažíme zapojit více hlasů prostřednictvím vzdělávání, spolupráce a networkingu. 

 

Odebírejte naše novinky - Newsletter MigAct

Čeština