Náš tým

Natallia Allen
Programová manažerka

Natallia je jednou ze zakladatelek MigActu, kde se věnuje fundraisingu, síťování a vedení týmu. Je zodpovědná za tvorbu nových projektů a programů, budování strategických partnerství, design vzdělávacích kurzů a řízení eventů. S více než desetiletou praxí v organizacích občanské společnosti v České republice i v zahraničí přináší odborné znalosti v oblasti občanské participace, managementu NNO, vzdělávání a projektů v oblasti migrace a integrace. Natallia čerpá i ze své osobní migrační cesty, ráda se podílí na rozvoji občanské společnosti a podporuje smysluplnou participaci, zejména mezi marginalizovanými skupinami.

Kontakt: natallia@migact.net

Mónica Márquez
Manažerka budování komunity

Jsem spoluzakladatelka MigActu, kde se podílím na rozvoji a strategickém plánování organizace. Zaměřuji se na budování silné komunity. Jsem sociální komunikátorka, interkulturní pracovnice a v současnosti též studuji sociokulturní antropologii. Jako přirozená networkerka ráda propojuji lidi a dávám věcí do pohybu. Od svého příchodu do České republiky v roce 2006 se aktivně angažuji v občanské společnosti, věnovala jsem se dobrovolnictví, pracovala jsem v různých rolích především v oblasti kultury a integrace. Mé zkušenosti zahrnují organizaci dvou kulturních festivalů, pořádání workshopů na téma interkulturních kompetencí pro úředníky, poskytování poradenství cizincům a pořádání akcí a workshopů zaměřených na podporu spolupráce mezi lidmi. Pro mě je občanská participace zásadní; je to životní styl a způsob, jak usilovat o zdravější a spravedlivější společnost. Mimo svou profesní činnost ráda chodím na dlouhé procházky v přírodě, trávím čas se svým synem, věnuji se osobnímu rozvoji a ráda se učím novým věcem.

Kontakt: monica@migact.net

Laura Juliet Strakova
Specialistka budování komunity, copywriter

Jsem komunitní participativní divadelní tvůrkyně, komunitní organizátorka a pedagožka. Mám deset let zkušeností s facilitací workshopů proti útlaku a spoluprací na projektech s komunitami v první linii, neziskovými organizacemi, sociálními hnutími a pedagogy v oblasti sociální spravedlnosti a rovnosti. V rámci MigAct se zaměřuji na participativní divadlo a kulturní práci na podporu občanského zapojení, používám Divadlo utlačovaných, Playback Theatre, veřejné vyprávění příběhů a další umělecké nástroje. Jsem zakladatelkou a ředitelkou Rehearsal for Reality z.s., divadla pro sociální změnu. Když neorganizuji projekty nebo workshopy, miluji vystupování na pódiu a dlouhé cesty vlakem.

Kontakt: laura@migact.net

Aneta Dufková
Specialistka komunikace a sociálních sítí

Aneta spravuje sociální sítě a stará se o další úkoly související s komunikací organizace. Několik let žila v zahraničí, což jí umožnilo poznat, jaké to je být cizincem v zemi s odlišnou kulturou, hodnotami a zvyky. Tato zkušenost Anetu motivovala ke spolupráci s organizací MigAct, jejíž poslání s ni hluboce souzní. Ve volném čase Aneta ráda poznává nová místa a tráví čas v přírodě. Potěšení nachází také ve čtení, cvičení jógy a meditaci.

Kontakt: aneta@migact.net

Daniel Mitev
Multidisciplinární designér

Daniel je multidisciplinární designér, který s MigActem spolupracuje od jeho založení a významně přispívá k vývoji vizuální identity organizace. Věnuje se tvorbě propagačních materiálů a vývoji webové stránky. S více než šesti lety zkušeností v kreativním průmyslu, Daniel se specializuje na tvorbu jak statických, tak pohyblivých vizuálů. Jeho rozsáhlé zkušenosti zahrnují spolupráce s klienty různých velikostí, včetně malých firem, velkých korporací, vládních a neziskových organizací, např. UNICEF, OBSE a vlády Severní Makedonie.

Kontakt: hi@danielmevit.com

Justyna Janowska MigAct founder Fundraiser, commnity enagement specialist

Justyna Janowska
Specialistka budování komunity

Jsem jednou ze spoluzakladatelek MigAct. Podílím se na budování komunity a fundraisingu. Kromě toho vyučuji sebeobranu a lektoruji na školách workshopy o inkluzi, interkulturalitě a prevenci předsudků. Kromě toho koordinuji mikrograntovou výzvu pro mladé lidi v Integračním centru Praha. Jsem několik let zapojena do různých aktivistických skupin, které podporují lidská práva zranitelných skupin (mimo jiné žen, pracovní práva, a práva LGBTQ+ komunity se zvláštním zaměřením na migranty a uprchlíky). Ráda přináším radost do aktivismu, zpívám, chodím do přírody. Baví mě posilovat sebe a ostatní.

Kontakt: justyna@migact.net

Leslie Nicholson
Specialistka budování komunity

Kontakt: leslie@migact.net

Tereza Šemberová
Finanční manažerka

Kontakt: tereza@migact.net

Marina Puzdrova
Členka správní rady

Kontakt: marina@migact.net

Ben Curtis
Expert (komunikace, hodnocení)

Benjamin Curtis, PhD, je spisovatel a výzkumník původem z USA. Připravuje analýzy, evaluace a přináší poznatky z behaviorálních věd pro vlády, mezinárodní a nevládní organizace. Dříve pracoval pro britskou vládu a působil jako profesor na Seattle University ve Spojených státech. Občanské zapojení je ústředním bodem jeho kariéry i osobní vize toho, co tvoří zdravou společnost. Mezi jeho koníčky patří klasická hudba a turistika po české krajině.
Čeština