Tady najdete zdroje, související s tématem občanské společnosti a občanské participace

Česká republika

Mezinárodní konference: Cesta k rovnosti: podpora občanské angažovanosti v interkulturním prostředí, 21.09.2023, Praha

Přehrát video

Stáhnete naší novou studii
Allen, Natallia, Klára Slepičková. 2023. Cesta k aktivnímu občanství obyvatel hl. města Prahy s migračním původem.
Výsledky pilotního výzkumu a reflexe zkušeností InBáze z.s. a iniciativy MigAct. Praha. InBáze z.s.

Mezinárodní zdroje


Tento toolkit vám pomůže vytvářet nové příběhy o občanské společnosti. Je navržen tak, aby vás provedl procesem vytváření komunikačních sdělení, zaměřených na změnu narativu kolem občanské společnosti ve vašem kontextu.

Čeština