Naši partneři a podporovatelé

Naše hodnoty

Spolupráce je základem téměř všech aktivit MigAct. Znamená to spolupracovat transparentním, konstruktivním a respektujícím způsobem, na základě sdílených hodnot a cílů. Spolupracujeme jak v rámci iniciativy MigAct, tak s externími partnery v širší společnosti. Takovou spolupráci dosahujeme vize a poslání iniciativy MigAct.
MigAct si klade za cíl vytvořit komunitu jednotlivců různého původu, kteří uznávají a oceňují jedinečnost toho druhého. MigAct je prostor, kde lidé mohou otevřeně prezentovat a sdílet své zkušenosti, kulturu a pohledy. Vychází z přesvědčení, že respektování rozmanitosti je základem sociální jednoty.
V MigActu považujeme odpovědnost za lidskou hodnotu, která znamená dělat rozhodnutí vědomě a nést důsledky, které z nich mohou vyplynout. Chápeme ji jako závazek vůči ostatním a společnosti jako celku plnit dohody a sliby, které jsme učinili, a povinnosti, které můžeme mít jako aktéři v občanské společnosti.
V MigAct si uvědomujeme překážky a snažíme se je odstranit, abychom poskytli příležitost všem jednotlivcům a komunitám zapojit se do rozvoje občanské společnosti. MigAct usiluje o vytvoření hodnot a systémů, které zajišťují spravedlnost a férovost.
Čeština